Artikelen uit Dagblad van het Noorden

Nieuws van en over Stromer.
Mark78
Expert
Expert
Berichten: 225
Lid geworden op: 28 feb 2018, 14:31
Locatie: Groningen
Contacteer:

Artikelen uit Dagblad van het Noorden

Bericht door Mark78 » 27 nov 2018, 10:25

Bij deze een paar knipseltjes uit het Dagblad van het Noorden van 27 november.

‘Speed pedelec’: extra snel en zonder te zweten naar je werk
De speed pedelec is een elektrische fiets waarmee je een snelheid van zo’n 45 kilometer per uur kunt bereiken. Onder forensen is die populair, want je fietst er snel mee naar je werk, zonder dat je daar helemaal bezweet aankomt. Gezien de hoge snelheid is een fietssnelweg zeer wenselijk. In de regio in en rondom de stad Groningen staan nu 500 van die fietsen geregistreerd. Landelijk zijn het er 10.620. In de gemeenten Haren en Tynaarlo zijn het er 112, net zo veel als in de stad Groningen. In Assen staan 42 speed pedelecs geregistreerd. (de cijfers zijn van het voorjaar van 2018).


Fietssnelweg roept ook weerstand op

Het stuk van de fietssnelweg tussen Assen en Groningen langs de A28 is zo goed als klaar.
Foto Jaspar Moulijn
Hilbrand Polman
Een snelle fietsroute door Noord-Drenthe moet de forens uit de auto halen. Maar ook een fietspad is asfalt en bij Taarlo moet een zandpad wijken. Niet iedereen is dus blij met de plannen.
De wereld van verkeer en vervoer verandert snel. Wie tien jaar geleden het woord fietssnelweg in de mond nam, kon een proestende reactie verwachten. Maar nu is die al realiteit. Sinds 2015 werken provincies en gemeenten gestaag aan het ontwikkelen van een heel netwerk van veilige, strakke en snelle fietspaden rondom de stad.

De opkomst van de elektrische fiets heeft daar alles mee te maken. Die vergroot de actieradius van de fietser. Is bij een gewone fiets voor de meeste mensen een woon-werk-afstand tot 5 à 6 kilometer acceptabel, dat loopt bij een elektrische al gauw op tot 15 kilometer. Bovendien zijn er tegenwoordig zogenoemde speed pedelecs, fietsen waarmee je wel 45 kilometer per uur kunt rijden. Daarmee voldoen de traditionele fietspaden niet meer. Overheden spelen graag in op de nieuwe vervoerstrend. Want meer fietsen betekent minder files, minder parkeerproblemen en minder uitstoot van uitlaatgassen en CO2.

Het aanleggen van die fietssnelwegen gaat niet helemaal zonder slag of stoot. Want een fietspad is ook asfalt, of beton. De provincie Drenthe is momenteel druk doende het tracé tussen Assen en Groningen af te maken. De planning is dat dit langs het Noord-Willemskanaal loopt. Het noordelijkste stuk van de route is al klaar, maar het deel door Drenthe nog niet.

Daarvoor is nog wel het een en ander nodig. Heet hangijzer is bijvoorbeeld de asfaltering van het zandpad tussen de Taarlosebrug en de Onlandweg. Dit vindt DorpsbelangenTynaarlo toch een aantasting van het oorspronkelijke landschap.

De dorpsvereniging vindt het voorgestelde tracé langs het Noord-Willemskanaal ook alleen in het belang van de steden Groningen en Assen. Deze route loopt in hun ogen te ver van de tussenliggende dorpen. De daar wonende forensen zouden te veel moeten omrijden als ze ook van de fietssnelweg gebruik willen maken.

Hoewel er de gebruikelijke inspraakmogelijkheden zijn geweest, voelt Dorpsbelangen zich voor voldongen feiten geplaatst. Waarom een heel nieuw tracé voor de fietssnelweg aanleggen, terwijl er al een bestaande fietsroute ligt langs de Groningerstraat, die je kunt opwaarderen?

Daarnaast gebruikt ook landverkeer het tracé. Dorpsbelangen vreest dat dit gecombineerd met de snelle fietsers gevaarlijke situaties oplevert.

Dorpsbelangen Tynaarlo heeft hierover een brief gestuurd naar de provincie Drenthe. Woordvoerster Petra Gelderloos stelt dat van voldongen feiten geen sprake is. ,,Weliswaar hebben we het tracé langs het Noord-Willemskanaal als uitgangspunt genomen, de definitieve keuze hiervoor is nog niet gemaakt.’’ Het alternatief om de fietssnelweg langs de Groningerstraat te leggen, schuift de provincie niet zomaar terzijde, verzekert zij.

Uit ervaringen elders blijkt volgens Gelderloos dat de vermenging van fietsers en landbouwverkeer niet tot onveilige situaties leidt.

Dorpsbelangen Tynaarlo betwijfelt ook de noodzaak van de fietssnelweg. Het tracé is alleen interessant voor fietsers die tussen Assen en Groningen pendelen, meent deze vereniging, die voorziet dat er daarom straks te weinig mensen de fietssnelweg nemen.

Volgens Michael Miles van Groningen Bereikbaar, een bureau van provincies, gemeenten, wegbeheerders en vervoersbedrijven, is inderdaad niet helemaal duidelijk hoeveel fietsers de nieuwe voorziening straks gebruiken. Wel is er volgens hem een potentieel van zo’n zesduizend forensen voor wie het interessant is om uit de auto en op de fiets te stappen.

,,We enquêteren regelmatig werknemers van de grote bedrijven in de stad en vragen hen hoe ze het liefst naar het werk reizen en wat er voor nodig is om de auto te laten staan. Reistijd speelt een belangrijke rol, en vooral ook dat je er van op aan moet kunnen dat je op tijd aankomt. Verder willen fietsers een goede, veilige en herkenbare fietsroute.’’

Miles spreekt liever niet van een fietssnelweg, omdat dit suggereert dat je er alleen met een snelle fiets op kunt rijden. ,,Het kenmerk is wel dat je er weinig oversteken hebt en weinig verkeerslichten.’’

Anders dan Dorpsbelangen Tynaarlo is de gemeente Tynaarlo zeer positief over het plan voor de Fietssnelweg. In het akkoord van de huidige coalitie zegt die er alle planologische medewerking aan te willen geven.En nog een opiniestuk uit dezelfde uitgave:

Redt de snelfietsroute uit de ijskast
Gemeente en provincie: vermijd een prestigestrijd


Een deel van de fietssnelweg tussen Assen en Groningen langs de A28 is zo goed als klaar.
foto Archief DvhN
Anneloes Groenewold
De snelfietsroute tussen Groningen en Leek dreigt te stranden door onenigheid tussen provincie Groningen en de gemeente Leek over het tracé. Een oproep tot overleg.
Na veel onderzoek naar en overleg over de aanleg van een snelle, veilige en comfortabele fietsverbinding tussen Groningen en Leek, gaat het er op lijken dat deze route nu van de baan is. De gemeente Leek heeft aan het eind van het voorbereidingstraject besloten alleen aan een tracé ten noorden van de A7 te willen meewerken, dat door de noodzaak van twee extra tunneltjes 3,5 miljoen duurder uitvalt dan een tracé ten zuiden van de A7. De provincie houdt vast aan het zuidelijk van de A7 gelegen tracé, dat volgens de voorbereidingsgroep gerealiseerd kan worden binnen het beschikbare budget van 8 miljoen. Er dreigt een ernstige impasse nu beide partijen aan hun standpunten vasthouden. De provincie heeft Leek intussen laten weten onder deze omstandigheden voorlopig te willen afzien van de aanleg van de nieuwe route en het gereserveerde budget te zullen aanwenden voor andere fietsvoorzieningen. Leek heeft zich bereid getoond om maximaal 1,75 miljoen van de extra kosten van zijn voorkeurstracé te willen bijdragen en heeft de provincie gevraagd de ontbrekende 1,75 miljoen alsnog aanvullend te willen financieren, zodat de noordelijke route toch kan doorgaan. De provincie wil hier niet in meegaan, omdat de ‘noordelijke route nauwelijks voordelen biedt’.

De voorkeur van Leek over de beste route lijkt veel te maken te hebben met de wens van de bewoners van Oostwold (onderdeel van Leek), dat ten noorden van de A7 ligt, om een zonnewal langs de A7 te realiseren. Deze zou goed te combineren zijn met een noordelijk gelegen snelfietsroute. Bovendien, zo vinden de Oostwolders en de gemeente Leek, voorkomt een noordelijk gelegen tracé dat de bewoners van Oostwold een stukje moeten omrijden om hun bestemming in Groningen te bereiken. En dat zou er toe kunnen leiden, zo is de redenering, dat zij (scholieren!) gewoon gebruik blijven maken van de bestaande route, die onveilig is.

Wij gunnen Leek en in het bijzonder de Oostwolders van harte de noordelijke route, maar willen niet dat daardoor de plannen voor de snelfietsroute in de ijskast belanden. Wij roepen daarom de bestuurders van beide partijen op om samen te gaan werken aan een oplossing en een prestigestrijd te vermijden.

Misschien is het een idee om met een definitieve beslissing te wachten tot na de provinciale verkiezingen, zodat een nieuw college er nog eens zijn gedachten over kan laten gaan en Leek het zijne kan doen om tot een vergelijk met de provincie te komen?

Bestuurders en vertegenwoordigers van provincie en Leek, wij rekenen op u!

Namens de Fietsersbond Groningen, Anneloes Groenewold en Bart van der Grinten
ST3 Launch Edition! - Ex-Stromer ST2 983wh 2017 (total loss) - VW T4 Westfalia freestyle 2003

Plaats reactie

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten