Pagina 1 van 1

Voorlopig geen inschrijving vereist in België

Geplaatst: 10 sep 2018, 22:19
door Krid
Inschrijving is pas vanaf 11.12.2020 verplicht.

Zie koninklijk besluit van 30 juli 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de regularisatie van de inschrijving van de bromfietsen en lichte vierwielers en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen (Belgisch Staatsblad 17.8.2018):

Artikel 1. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de regularisatie van de inschrijving van de bromfietsen en lichte vierwielers en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, gewijzigd bij besluit van 25 december 2016, wordt een derde lid ingevoegd, luidende als volgt:
“In afwijking van het voorgaande lid dienen alle in het verkeer gebrachte speed pedelecs, als bedoeld in artikel 2.17, 3) van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, drie jaar na de inwerkingtreding van dit besluit ingeschreven te zijn.”
Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 11 december 2017.

Zie ook https://polinfo.kluwer.be/NewsView.aspx ... 88&lang=nl

Re: Voorlopig geen inschrijving vereist in België

Geplaatst: 11 sep 2018, 07:56
door JeroenDG
Krid schreef:
10 sep 2018, 22:19
Artikel 1. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de regularisatie van de inschrijving van de bromfietsen en lichte vierwielers en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, gewijzigd bij besluit van 25 december 2016, wordt een derde lid ingevoegd, luidende als volgt:
“In afwijking van het voorgaande lid dienen alle in het verkeer gebrachte speed pedelecs, als bedoeld in artikel 2.17, 3) van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, drie jaar na de inwerkingtreding van dit besluit ingeschreven te zijn.”
Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 11 december 2017.

Zie ook https://polinfo.kluwer.be/NewsView.aspx ... 88&lang=nl
Ik vrees dat je de datum van inwerkingtreding hier wel wat verkeerd interpreteert.

Dit KB zegt dat de termijn van 3 jaar wordt toegevoegd aan het KB van 2015.
Dus 3 jaar na de inwerkingtreding van het KB van 2015, wat 11/12/2018 wordt (je link vermeld ook deze datum).

In België nu dus nog 3 maand voor iedereen ingeschreven zou moeten zijn.

Re: Voorlopig geen inschrijving vereist in België

Geplaatst: 11 sep 2018, 19:49
door Krid
Inderdaad.
Bedankt voor de correctie.